About Us درباره ما

استودیو سروش، نه فقط یک استودیو طراحی معماری، بلکه زادگاه ایده های نابی است که از آمیختن هنر و مهندسی شکل می گیرند. جایی که نه قوانین فیزیکی محدود کننده اند و نه طراحی های کلیشه ای. بنابراین در طراحی نشان استودیو سروش نیز می‌باید این مهم به زبان تصویر، بیان می‌شد. پس سراغ نماد بی‌نهایت رفتیم ∞ (infinity) که بیکرانگی را نمایش دهیم و این فرم بی نهایت را با S2 که مخفف نامSTUDIO SOROUSH ترکیب کردیم و به فرم منحصر بفردی دست یافتیم.

از دیگر سو، رنگ ها هم سخن می‌گویند و لازم بود رنگی نماینده استودیو سروش باشد که بیکرانگی را به منصه ظهور بگذارد. از بیکرانگی کهکشان ها الهام گرفتیم و اين نشان را به پس زمينه ی رنگ مشکی (کهکشانی) مزین کردیم.

Projects پروژه ها
پروژه طاق دیس همدان

بود، هست و خواهد ‌ماند. در قلب مام طبیعت. مولود و مولد. نفوذپذیر و نفوذکرده در بستر خود. بی‌شک غار اولین فضای داخلی بوده که انسان تجربه کرده‌است. مرز بین برون و درون. حفره‌ها به‌مثابه وید. منظرگاه، ورودی نور طبیعی را به درون خود می‌کشاند و در شب هم‌چون عنصری نورانی فضای اطراف را متاثر می‌کند.

پروژه‌ی طاق‌دیس ، تجربه‌ای پدیدارشناسانه از شهر است که در آن سعی شده‌است با الهام از غارهای موجود در شهر همدان، به تفسیری مفهومی از وید رسیده و تعاملی بین توده‌های دارای فرم و بی‌فرم حاصل آید.

به‌عبارتی‌دیگر، توده و فضای موجود در غارها به‌مثابه فضای خالی ، فضای رویداد و فضایی درون فضایی دیگر خوانش‌ شده‌اند که ضمن پاسخ‌گویی به برنامه‌ی تدوینی پروژه، تلاش در ایجاد حداکثر تنوع و تکثر فضایی به‌منظور خلق بستری جهت رویدادهای ‍پیش‌بینی‌نشده کرده‌است.

در این پروژه، با احترام به بستر موجود، سعی در کنشی فعال با محوریت حفظ فرم ارگانیک تپه صورت‌گرفته که توده‌ی اولیه‌ی موجود را باتوجه‌ به نیروهای محوری تاثیرگذار در شکل‌گیری فرم غارهای پیشین (طاق‌دیس)، برش داده و از هم‌نهادی لایه‌های عملکردی و رویدادمحور به فضای مثبت و منفی منجرشده که ضمن فراهم‌ آوردن بستری باز برای تعاملات اجتماعی، عنصر نشانه‌ی شهری و منظرگاهی طبیعی است.

پروژه طاق دیس همدان
پروژه تالار شهر پرند

رنگ ها حس دارند، حرف میزنند و با فضای شهر و شهروندان دیالوگ برقرار می کنند...

خالی و پر و فضای بینابین، ترکیب می گردند و فضایی منعطف با امکان فعالیت های چند منظوره شکل می دهند و به دنبال آن کیفیتی رازآلود به فضا می بخشند. فضای مکث و در پی آن تامل فراهم می گردد. رنگ ها، شخصیت و هویت فضا را شکل میدهند و جعبه های رنگی با رنگ های خود در ذهن ها باقی می مانند. سوال می شوند، جواب می دهند، جواب خود را چرا می شوند، اثر می گذارند و اثر می پذیرند.

رنگ ها حس دارند، حرف میزنند و با فضای شهر و شهروندان دیالوگ برقرار می کنند.

فضا های (جعبه های) شلوغ در طبقه همکف در کنارهم قرارگرفته اند تا طبقات بالایی با عملکرد های خاص خود از سروصدا در امان باشند.

وید سبز به عنوان قلب مجموعه ارتباط عمودی را ایجاد می کند و نور را از میان گیاهان سبز به فضای های داخلی هدایت می کند.

هرکدام از کاربری ها بطور مستقل میتوانند خدماتی به شهروندان ارایه دهند که با ایجاد مرزی شاخص از نظر بصری همان حس را ایجاد میکنند این در حالیست با یکدیگر مجموعه فرهنگی پرند را تشکیل می دهند و این استراتژِی تجربه جدیدی از رنگ هایی خاص را در فضای داخل و نمای بیرونی برای کاربران ایجاد میکند.

پروژه تالار شهر پرند
News & Articles اخبار و مقالات
چكيده امروزه بدلیل استفاده نادرست از طبیعت بدون توجه به نیاز نسل هاي آینده، کمبود منابع و آلودگی اکوسیستم ها، اهداف پایداري به عنوان موضوع حیاتی ج...
ABSTRACT Since long time, nature has always inspired man in the construction and architecture. Any gap between the path of mankind and the behav...
Certificates گواهی و لوح تقدیر

Contact us تماس با ما
نیاوران نبش چهارراه مژده
0912274000409122740005