About Us درباره ما

استودیو سروش، نه فقط یک استودیو طراحی معماری، بلکه زادگاه ایده های نابی است که از آمیختن هنر و مهندسی شکل می گیرند. جایی که نه قوانین فیزیکی محدود کننده اند و نه طراحی های کلیشه ای. بنابراین در طراحی نشان استودیو سروش نیز می‌باید این مهم به زبان تصویر، بیان می‌شد. پس سراغ نماد بی‌نهایت رفتیم ∞ (infinity) که بیکرانگی را نمایش دهیم و این فرم بی نهایت را با S2 که مخفف نام STUDIO SOROUSH ترکیب کردیم و به فرم منحصر بفردی دست یافتیم.

از دیگر سو، رنگ ها هم سخن می‌گویند و لازم بود رنگی نماینده استودیو سروش باشد که بیکرانگی را به منصه ظهور بگذارد. از بیکرانگی کهکشان ها الهام گرفتیم و اين نشان را به پس زمينه ی رنگ مشکی (کهکشانی) مزین کردیم.

لوح تقدیر

تقدیر نامه

تقدیر نامه

تقدیر نامه

تقدیر نامه

تقدیر نامه

تقدیر نامه


Contact us تماس با ما
نیاوران نبش چهارراه مژده
0912274000409122740005